Kommande lopp på Bro Park

Lopp 2021-04-14

V5 start kl 12:43

V4 start kl 12:20

V3 start kl 13:31

LD start kl 13:07

Trio start kl 12:20

Komb start kl 12:20

Tvilling start kl 12:20

Vinnare start kl 12:20

Plats start kl 12:20

Raket start kl 12:20

VP start kl 12:20

Lopp 2021-04-15

Inga lopp!

Lopp 2021-04-16

Inga lopp!

Lopp 2021-04-17

Inga lopp!

Lopp 2021-04-18

V4 start kl 13:09

V3 start kl 13:52

LD start kl 13:52

Trio start kl 11:50

Komb start kl 11:50

Tvilling start kl 11:50

Vinnare start kl 11:50

Plats start kl 11:50

Raket start kl 11:50

VP start kl 11:50

Lopp 2021-04-19

Inga lopp!

Lopp 2021-04-20

Inga lopp!