Varmblodshästen ser du på travbanan

En varmblodshäst är en häst som avlats fram främst för att fungera som rid – eller körhäst. Varmblodshästar ser man oftast på trav- och galopptävlingar och de är mer smärta och finlemmade än kallblodshästar som förr användes som brukshästar. Oftast är det en korsning mellan fullblod och kallblod som tidigare gjorts i aveln för att få fram värdiga varmblodshästar. Idag är det korsningar mellan varmblod-varmblod eller varmblod-fullblod som är riktiga varmblodsraser. Den ras som är det ursprungliga fullblodet och som använts i aveln, är det arabiska fullblodet.

Varmblodshästar som travhästar

Eftersom travsporten är så pass utbredd i världen har många länder till och med avlat fram sina egna travhästraser. Inte sällan heter de då exempelvis svensk travare, belgisk travare osv. Faktum är att de europeiska länderna är störst på att avla fram varmblod, förmodligen för att travsporten är som störst här. Det land som utmärker sig mest i att avla fram sina varmblod, är emellertid Tyskland som har 10 olika raser. Några av dem är bl.a. holsteinare, hannoveranare och bayerskt varmblod.
I USA är det istället den vackra Missouri Fox samt American Paint Horse eller Mustang som används mest. Amerikanska fullblod brukas dock framför allt till boskapsskötsel och showridning.

Ett varmblods karaktär och egenskaper

Olika varmblod kan se helt olika ut. Ofta tänker man på de inhemska mörkbruna och smäckra hästarna men i Nord – och Sydamerika är de inte sällan fläckiga. Det typiska karaktärsdraget för ett varmblod är dock dess atletiska sinne och längtan efter att få springa. De har ofta långa ben som gärna springer några varv på banan. Och fort brukar det gå. De är snabba och livliga men får inte vara okontrollerbara. Lynnet hos varmblodshästar kan emellertid variera från ras till ras men i grund och botten har de alla stark benstomme och tycker om att springa och tävla.
Kraven på hästavel är mycket stora, inte minst i Sverige. Man kontrollerar hästarna och gör mer dopningskontroller än för vanliga människor inom idrotten. De hårda reglerna har uppkommit tack vare travsportens intressenter och det ligger stora pengar i denna hästsport. Det gäller alltså att utveckla starka, snabba och fina djur som levererar på banan. Samtidigt är djurskyddet enormt viktigt och man får inte missbruka hästarnas kapacitet.

Varför heter det varmblod och kallblod?

Ja detta är förmodligen en fråga som många har ställt sig genom årens lopp. Kallblodig betyder växelvarm på zoologiskt språk, dvs att deras kroppstemperatur varierar och de anpassar sig till omgivningens klimat. Varmblodiga djur håller istället en jämn kroppstemperatur oavsett vilket klimat de lever i.
Detta är dock något som inte tillämpas för att benämna hästarna utan helt enkelt ett sätt att hålla isär egenskaperna. Deras namn har således ingenting med deras blod att göra. Ett kallblod är en häst som klarar av hårt arbete under alla väderlekar medan ett varmblod är till för att springa. Varmblodshästar delas sedan in i fullblod och halvblod där fullblod tillhör någon av de arabiska, engelska eller angloarabiska raserna. Den lättaste och ståtligaste varianten av varmblodshästarna, är just fullbloden som anses vara bland de finaste hästarna i världen.